Αποστολές και Επιστροφές

 

 

Κόστος αποστολών:Τα προϊόντα όπως κοσμήματα, διακοσμητικά, αξεσουάρ, κ.λπ. αποστέλλονται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας σε συνεργασία με την εταιρεία Courier. Όταν παραδώσουμε τα προιόντα στην εταιρία ταχυμεταφορών, ο πελάτης λαμβάνει ένα email με τον αριθμό παρακολούθησης. Η παράδοση θα γίνει στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας.Παραδόσεις παραγγελιών γίνονται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.Ο χρόνος αποστολής είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες εξαιρουμένων των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών. Το MargaritaCreations.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (απεργίες, φυσικές καταστροφές κ.λπ.)Μπορείτε πάντα να ενημερώσετε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας, μέσω του λογαριασμού σας.Η εταιρεία Courier θα παραδίδει προϊόντα.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή (παρακαλούμε ελέγξτε το σχετικό εδώ: https://www.acscourier.net/el/search-location η παραγγελία σας θα σταλεί στο Ταχυδρομείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εργασία γίνεται από την Εταιρεία ΕΛΤΑ.
Η MargaritaCreations.com θα κάνει δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 40 €!
Το κόστος αποστολής δεν περιλαμβάνει χρεώσεις απομακρυσμένης περιοχής.

 

Ακύρωση παραγγελίας
Για να ακυρώσετε μια παραγγελία (πλήρης ή μερική) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο MargaritaCreations@outlook.com.gr.

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε εσάς τη στιγμή που γνωρίζετε ότι δεν έχει αποσταλθεί ακόμη η παραγγελία σας. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία.

Απόσυρση - Επιστροφή
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς ποινή και δεν είστε υποχρεωμένοι να μας πείτε γιατί θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση χρεώνετε μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων. Οι επιστροφές γίνονται αποδεκτές μόνο εάν τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την παραλαβή, δηλαδή χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασία. Για να αποφύγετε τη δική σας ταλαιπωρία, συνιστάται να ελέγχετε προσεκτικά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και της συσκευασίας  προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. χτυπημένη συσκευασία κ.λπ.). Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, ειδοποιήστε μας μέσω e-mail στο MargaritaCreations@outlook.com.gr

 

Η διεύθυνση στην οποία θα επιστρέψετε τα προιόντα είναι:
Margarita Creations - Τρυπητή Μήλου, ΤΚ 84 800, Κυκλάδες.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων και ανάλογα με το πώς επιλέξατε να πληρώσετε για την παραγγελία σας και πώς να προετοιμάσετε την επιστροφή, η επιστροφή χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

 

 

 

Shipments and Returns


Shipping costs: Products such as jewelry, decorations, accessories, etc. are sent within 2-3 working days from the order date in collaboration with the Courier company. When we deliver the products to the courier company, the customer receives an email with the tracking number. Delivery will be made to the address you have stated in your order. Orders are delivered daily except Saturdays, Sundays and public holidays. Shipping times are 1-3 business days except for the islands and remote areas. MargaritaCreations.com is not responsible for any delays due to emergencies (strikes, natural disasters, etc.). You can always check the status of your order through your account. Courier will deliver products.


NOTE: If you are in a remote area (please check the relevant here: https://www.acscourier.net/el/search-location your order will be sent to the Post Office. In these cases the work is done by ELTA Company.
MargaritaCreations.com workshop will make a free shipping for orders over € 40!
Shipping costs do not include charges for remote area.

Order cancellation
To cancel an order (full or partial) you will need to send an e-mail to MargaritaCreations@outlook.com.gr.
This option is provided to you when you know that your order has not been shipped yet. After this time you cannot cancel the order.

Withdrawal - Return
You have the right to return the products you purchased without penalty and you are not obliged to tell us why you want to return the product within 15 working days from the date of receipt of the goods. In this case you only charge the direct cost of returning the goods. Returns are only accepted if the products you wish to return are in the same condition as receipt, ie without the packaging being sealed or tampered with. To avoid your own inconvenience, it is recommended that you carefully check the delivery time of your order, the condition of the products and the packaging in order to identify any obvious defects (eg hit packaging, etc.). In case you want to return the products you bought, notify us via e-mail at MargaritaCreations@outlook.com.gr

The address to which you will return the products is:
Margarita Creations - Tripiti Milou, PC 84 800, Cyclades.
In case of refund and depending on how you chose to pay for your order and how to prepare the refund, the refund will be completed within 15 days from the date of receipt of the products.